Tel : +66 (0) 86 9890408
info@phuket2thailand.com
รถจักรยานยนต์เช่า - Susuki Step

รถจักรยานยนต์ประเภท: Susuki Step

ราคา                                : ราคาต่อวัน

ผู้ขับจะต้องมีใบขับขี่ พร้อมกับบัตรเครดิตไว้ประกัน

ประกันภัยพร้อม


 
รถจักรยานยนต์เช่า - Susuki Step
 
 
ท่องเที่ยว ภูเก็ต อื่น ๆ
ที่น่าสนใจ ...

เที่ยวภูเก็ต

สนุกสนาน บันเทิง

เที่ยวชมเมืองภูเก็ต

เที่ยวเกาะ

สปา

เช่าเรือเหมาลำ

รถรับ-ส่งสนามบิน
 

©CopyRight All Right Reserve 2010, www.phuket2thailand.com Power by Phuketmultimedia