Tel : +66 (0) 86 9890408
info@phuket2thailand.com
สุโข สปา

สุโข สปา วัฒนธรรมและสุขภาพ รีสอร์ท  Sukko Cultural Spa & Wellness Resort ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูเก็ต เป็นสปาวัฒนธรรมแห่งแรกของโลกที่มีบริการทางวิถีวัฒนธรรมไทยและออกแบบสถานที่จำลองมาจากเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสยามประเทศ ให้บริการสปาตามแนวทางพื้นฐานของอายุรเวท และภูมิปัญญาโบราณอื่น ๆ ที่สืบทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น และปรุงแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล  

 

ผ่อนคลายกับความงามของชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบำรุงความสุขของคุณ อาหารสปา อาหารเพื่อสุขภาพ คลับเฮ้าส์หรูและการฝึกศิลปะการต่อสู้แบบไทย สปาผมด้วยเทคนิคลับที่สืบทอดโดยบรรพบุรุษไทย สโมสรเด็กที่มีช่วงของกิจกรรม รางวัลและการละเล่นแบบไทย ๆ บริการอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 
สุโข สปา
 
 
ท่องเที่ยว ภูเก็ต อื่น ๆ
ที่น่าสนใจ ...

เที่ยวภูเก็ต

สนุกสนาน บันเทิง

เที่ยวชมเมืองภูเก็ต

เที่ยวเกาะ

สปา

เช่าเรือเหมาลำ

รถรับ-ส่งสนามบิน
 

©CopyRight All Right Reserve 2010, www.phuket2thailand.com Power by Phuketmultimedia