Tel : +66 (0) 86 9890408
info@phuket2thailand.com
ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต

เริ่มด้วยการขับรถผ่านเริ่มต้นที่หาดป่าตอง ซึ่งเป็นหาดแห่งความบันเทิงของเกาะภูเก็ต ผ่านไปยังหาดกะรนและกะตะ ก่อนจะไปถึงจุดชมวิว 3 หาด (หาดกะตะ หาดกะตะน้อยและหาดกะรน)

 

 หลังจากนั้นท่านจะได้เข้านมัสการวัดพระใหญ่ที่ประดิษฐานที่เขานาคเกิด หรือที่เรียก The Big Bhuddhaนั่นเอง เดินทางจากวัดพระใหญ่มาประมาณ 10 นาที ท่านจะได้เข้านมัสการ หลวงพ่อแช่ม ที่วัดฉลอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงให้ความนับถือ เวลาอาหารเที่ยงที่ไม่เหมือนใครก็มาถึง เราจะพาท่านไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาววภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นหมี่หุ้นกระดูกหมู อาโป้ง โอต้าว หรือของหวานอย่างโอ้เอ้ว หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับสถาปัตตยกรรม ชิโนโปรตุกิส ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ของชาวภูเก็ต ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน หรือแม้แต่สถานที่ ราชการหลายแห่ง

ไม่เพียงเท่านั้นเพราะเรายังพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ Phuket Shopping Center ก่อนจะนำท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่แหลมพรหมเทพ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยที่สุดในภาคใต้ และเราจะพาท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ


เวลาเดินทาง: ทุกวัน 12.30 - 18.30 น.

 
ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต

ราคานี้รวม

 

*ค่ารถและน้ำมัน

*ไกด์นำเที่ยว (อาจเป็นคนเดียวกับคนขับ)

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

 

*แว่นกันแดด

*กล้องถ่ายรูป

*การแต่งกายควรมิดชิดเพราะต้องเข้านมัสการพระ เช่นวัดฉลอง

*เตรียมเงินสำหรับค่าอาหารและการซื้อของส่วนตัว

 

 

 


โปรแกรมทัวร์ และ รายละเอียดการท่องเที่ยว
11.00 hrs. : รับท่านจากที่พัก
11.30 – 13.00 hrs. : ชมวิว 3 หาด นมัสการหลวงพ่อแช่มที่วัดฉลอง
13.30 - 14.30 hrs. : รับประทานอาหารเที่ยง - อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ณ ถนนถลาง ถนนดีบุก
15.30 – 16.30 hrs. : ชมสถาปัตยกรรม Sino Portuguese และพาไปพักซื้อของที่ Phuket Shopping Center
18.30 : กลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
17.00 - 18.30 :

พาคุณเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ เพื่อชมพระตกดินที่สวยที่สุดในประเทศไทย

 

 
 
ท่องเที่ยว ภูเก็ต อื่น ๆ
ที่น่าสนใจ ...

เที่ยวภูเก็ต

สนุกสนาน บันเทิง

เที่ยวชมเมืองภูเก็ต

เที่ยวเกาะ

สปา

เช่าเรือเหมาลำ

รถรับ-ส่งสนามบิน
 

©CopyRight All Right Reserve 2010, www.phuket2thailand.com Power by Phuketmultimedia